HGH Travel

Chính sách an toàn và bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc chọn Lukhach24h.com cho dịch vụ đặt phòng, đặt tour trực tuyến của bạn. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ giữ gìn và bảo vệ sự riêng tư và kín đáo của các chi tiết cá nhân cho bạn một cách kịp thời và cẩn trọng (bao gồm cả các chi tiết thẻ tín dụng của bạn(nếu có)).
Chính sách an toàn và bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi (dù được lấy từ đâu từ công ty hay có sẵn trực tuyến, hoặc thông qua bất kỳ diễn đàn hay thiết bị nào khác (từ đây về sau được quy chung thành "trang web")).

1. THU THẬP THÔNG TIN
Khi bạn thực hiện đặt phòng cho 1 khách sạn (hoặc bất kỳ loại chỗ ở nào khác), bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất các đơn trực tuyến cung cấp thông tin về: tên của bạn, địa chỉ (nhà riêng hay văn phòng), địa chỉ email (công ty hay cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hay văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng( nếu có) (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVV 3 hoặc 4 số bảo mật phía sau thẻ, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn đặt phòng và phòng hút thuốc/ không hút thuốc. Thông tin này được yêu cầu để tiến hành, đặt và hoàn tất việc đặt phòng của bạn (bao gồm gửi email xác nhận đặt phòng đến bạn).

2. VIỆC TIẾT LỘ CÁC CHI TIẾT CÁ NHÂN
Đối với các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau cho các mục đích sau:
Quy trình đặt phòng: Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ tên, các chi tiết liên lạc và chi tiết thẻ tín dụng của bạn cho khách sạn tương ứng mà việc đặt phòng đã được thực hiện nhằm hoàn tất đặt phòng của bạn và trong trường hợp tiết lộ theo yêu cầu bởi luật pháp, cho việc điều tra tội phạm, quy trình hầu toà hoặc xét xử. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng các nhà phân phối thuộc bên thứ 3 để cung cấp một số dịch vụ và chức năng cho và thay mặt chúng tôi. Các nhà phân phối thuộc bên thứ 3 này có thể có quyền truy cập vào (một phần) thông tin cá nhân của bạn để tiến hành các dịch vụ hay chức năng của họ, nhưng tuỳ thuộc vào giao ước về sự bảo mật mà theo đó họ không thể sử dụng, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin vì bất kỳ mục đích nào khác.
Khảo sát: Bằng cách hoàn tất đặt phòng, bạn đã đồng ý nhận email mời hoàn tất đơn đánh giá dành cho khách mà chúng tôi sẽ gửi đến ngay sau đợt lưu trú của bạn tại khách sạn; bạn cũng có thể hoàn tất đánh giá này mà không nêu tên. Bằng cách hoàn tất đánh giá dành cho khách, bạn đồng ý rằng đánh giá hoàn chỉnh này có thể được đăng lên và sử dụng trên trang web của chúng tôi, ở trang thông tin khách sạn tương ứng và trên những diễn đàn cùng mạng xã hội khác giống như vậy được sở hữu (toàn bộ hoặc một phần), điều khiển, quản lý hay tổ chức bởi chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi chỉ vì 1 mục đích duy nhất là thông tin cho các khách hàng (tương lai) về (mức độ) phục vụ và chất lượng của khách sạn tương ứng. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh, từ chối hoặc xoá bỏ các đơn đánh giá tuỳ theo suy xét của mình. Đơn đánh giá của khách nên được xem như 1 cuộc khảo sát và không bao gồm bất kỳ ưu đãi, chào mời hoặc sự khuyến khích (mang thêm tính thương mại) nào nữa.
Bản tin và các thông tin khác: Nếu bạn muốn đăng ký nhận bản tin hoặc các dạng liên lạc khuyến mãi hay thông tin khác từ chúng tôi (liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, của các công ty thành viên hoặc của đối tác kinh doanh), chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn để “chọn” dịch vụ này. Nếu bạn không còn muốn nhận bản tin và các dạng liên lạc khuyến mãi khác của chúng tôi, bạn có thể đơn giản nhấp vào đường dẫn ngừng nhận bản tin.
Việc đăng ký cho khách ghé thăm trang web, đăng nhập và sử dụng "cookies"  web: Nhằm (cải thiện) dịch vụ và sản phẩm của mình, chúng tôi sử dụng các cookie (tạm thời và lâu dài), cookie được cho phép của bên thứ 3 và/ hoặc các kỹ thuật khác để thu thập dữ liệu có thể nhận biết được không mang tính cá nhân (vd: địa chỉ IP, loại trình duyệt và Nhà cung cấp Dịch vụ Mạng (ISP) và (cho những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua thiết bị di động) Thiết bị sử dụng truy cập, Hệ Điều hành và Vĩ độ/ Kinh độ) (“Không thông tin cá nhân”) và để truy tìm thói quen trình duyệt cũng như các ưu đãi hoặc quảng cáo cụ thể hay được tạo ra có mục đích cụ thể; để giám sát và ghi nhận các lượt ghé thăm và sử dụng (các) trang web của chúng tôi.
Nhằm mục đích hiểu khách sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào và vì mục đích cải thiện chất lượng cùng việc phân tích phương thức tiếp thị, chúng tôi thu thập, ghi nhận, tiến hành và sử dụng nhiều dữ liệu và thông tin trên cơ sở ẩn danh, như tổng số lần giao dịch, số lần trang web được xem, các trang tham khảo/ ra khỏi, dạng diễn đàn, thông tin dấu hiệu ngày tháng/ thời gian và các chi tiết như số lần và vị trí của các cú nhấp (chuột) trên trang đã đưa ra, sự di chuyển của con chuột, hoạt động cuộn con trỏ và các từ (tìm kiếm) bạn sử dụng cũng như nguyên văn bạn gõ vào khi ở tại và sử dụng trang web của chúng tôi (“Dữ liệu”).
Thêm vào đó, chúng tôi sẽ sử dụng công cụ Không thông tin cá nhân của bạn để nhắm vào hành vi. Chúng tôi cũng sẽ duy trì việc thu thập Không thông tin cá nhân của bạn cho mục đích điều tra pháp lý có thể xảy ra, bao gồm điều tra gian lận, lạm dụng và tội phạm.
Vui lòng lưu ý rằng đôi khi chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ 3 nhằm mục đích phân tích phương thức tiếp thị và cải thiện chất lượng (“Các nhà cung cấp Dịch vụ”). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà Cung cấp Dịch vụ để truy ra hoạt động chi tiết của các khách vào thăm trang web hoặc vào các trang cụ thể. Các nhà Cung cấp Dịch vụ này thu thập, sử dụng, giám sát và báo cáo trên cơ sở Dữ liệu cũng như bất kỳ thông tin và số liệu thống kê nào khác mà họ thu thập và phân tích các hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi. Thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả Dữ liệu, Không thông tin cá nhân của bạn) có thể được chuyển giao và lưu trữ trong các máy chủ của nhà Cung cấp Dịch vụ. Ngoài ra, các nhà Cung cấp Dịch Vụ cũng có thể truyền thông tin chọn lọc đến các bên thứ 3 khi được luật pháp yêu cầu, hoặc khi những bên thứ 3 đó giải quyết thông tin thay cho các nhà Cung cấp Dịch vụ.
Khi bạn ghé thăm và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào về các khách hàng của mình với các nhà Cung cấp Dịch vụ và các nhà Cung cấp Dịch vụ sẽ không thu thập bất kỳ thông tin có thể nhận biết được mang tính cá nhân (“PII”) nào. PII không bao gồm địa chỉ IP của bạn, dạng trình duyệt, Nhà Cung cấp Dịch vụ Mạng, Thiết bị sử dụng truy cập, Hệ Điều hành và Vĩ độ/ Kinh độ. Chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ các chi tiết cá nhân cũng như thông tin của bạn cho người có thẩm quyền điều tra và chính phủ nếu được yêu cầu bởi luật pháp (hoặc bất kỳ quy định nào có tác động bởi luật pháp), quá trình pháp lý, điều tra tội phạm, quy trình hầu toà hoặc xét xử.
Về cookie web: Cookie là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng của máy tính bạn. Các cookie được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng trang web của chúng tôi, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về đơn đặt hàng của họ. Những thư mục cookie cũng có thể được các công ty quảng cáo thuộc bên thứ 3 đáng tin cậy của chúng tôi đặt trong máy tính của bạn nhằm mục đích như đã nêu throng đoạn này. Dữ liệu được thu thập bởi những cookie này hoàn toàn vô danh. Nếu thích, bạn có thể xoá tất cả các cookie đã nằm trong ổ cứng của máy tính bạn bằng cách tìm kiếm các thư mục với “cookie” trong tên của nó và xoá đi, trong tương lai, bạn có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các cookie (tương lai) bị chặn; tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu làm vậy bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của trang web chúng tôi. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) cookie, vui lòng ghé vào: www.allaboutcookies.org

3. BẢO VỆ VÀ GÌN GIỮ TÍNH AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRỰC TUYẾN CHO BẠN
Vui lòng lưu ý rằng, theo luật pháp Việt nam, các thủ tục an ninh nghiêm ngặt được theo dõi trong Lukhach24h.com để ngăn chặn việc lạm dụng và truy cập trái phép dữ liệu cá nhân.
Lukhach24h.com sử dụng các công ty phân tích và tiếp thị quảng cáo trực tuyến đáng tin cậy và được chứng nhận, cam kết xây dựng nhận thức cho khách hàng và thiết lập các thói quen cũng như tiêu chuẩn quản lý dữ liệu và kinh doanh đứng đắn.
 Bảo vệ và đảm bảo thông tin thẻ tín dụng của bạn
Nhằm bảo vệ và đảm bảo dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp, chúng tôi đã cài đặt và sử dụng các hệ thống cũng như thủ tục kinh doanh đúng đắn. Ví dụ, thông tin thẻ tín dụng của bạn được chuyển giao đến chúng tôi thông qua 1 giao thức máy chủ an toàn, mã hoá toàn bộ các chi tiết cá nhân và của thẻ tín dụng của bạn. Phương pháp mã hoá được sử dụng này là công nghệ mã hoá email "Secure Socket Layer" (SSL) tiêu chuẩn trong ngành. Chứng chỉ SSL của chúng tôi được cấp bởi Thawte: www.thawte.com
Thêm vào đó, chúng tôi đã cài đặt và sử dụng các thủ tục an ninh cũng như những giới hạn cả về vật chất và kỹ thuật trong việc truy cập và sử dụng thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên nào có thẩm quyền mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.
Máy chủ và mạng lưới của chúng tôi được bảo vệ bởi các tường lửa chống lại việc truy cập trái phép và chúng tôi có hệ thống phát hiện xâm nhập, giám sát và phát hiện ra những (âm mưu) truy cập vào hoặc lạm dụng không hợp pháp các máy chủ của chúng tôi.
Các chi tiết thẻ tín dụng của bạn ( nếu có) sẽ được chúng tôi giữ tối đa 10 ngày sau khi thực hiện đặt phòng. Sau khoảng thời gian đó, dữ liệu thẻ tín dụng của bạn sẽ bị xoá.

4. NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CỦA BẠN
Bạn luôn luôn có quyền xem lại dữ liệu cá nhân đã được lưu lại với chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu xem dữ liệu cá nhân của mình bằng cách email đến chúng tôi: customer.service@lukhach24h.com
Vui lòng nêu rõ 'yêu cầu xem dữ liệu cá nhân' (request personal data) ở dòng tiêu đề trong email của bạn.
Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, chúng tôi sẽ thay đổi nó theo yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu Lukhach24h.com xoá bỏ dữ liệu cá nhân của bạn trong hệ thống dữ liệu của công ty bằng cách gửi email đến chúng tôi qua địa chỉ email đã nêu ở trên.

5. LÚC NÀO THÌ LUKHACH24H.COM GỬI CÁC EMAIL ĐẾN BẠN?
Sau khi đã thực hiện đặt phòng, bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận với toàn bộ các thông tin về đặt phòng của bạn. Bạn có thể mang xác nhận này đến khách sạn như bằng chứng cho việc đặt phòng. Không lâu trước ngày đến nơi của bạn, chúng tôi có thể sẽ gửi đến bạn email bao gồm thông tin về điểm đến của bạn, cung cấp một số thông tin và ưu đãi cụ thể (bao gồm cả các ưu đãi của bên thứ 3 đến cấp độ mà bạn đã tự nguyện chọn cho loại thông tin này) liên quan đến đặt phòng và điểm đến của bạn. Thêm vào đó, sau đợt lưu trú của bạn tại khách sạn, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đơn khảo sát đánh giá từ khách, mà chúng tôi sẽ trân trọng nếu bạn điền vào đó. Đơn đánh giá hoàn chỉnh của bạn có thể sẽ được tải lên và sử dụng trên trang thông tin của khách sạn tương ứng và trên những diễn đàn cũng như mạng xã hội khác tương tự do chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi (hoàn toàn hay một phần) sở hữu, giám sát, quản lý hoặc tổ chức, chỉ riêng cho mục đích thông báo đến các khách hàng (tương lai) về ý kiến của bạn liên quan đến (mức độ) phục vụ và chất lượng của khách sạn. Đôi khi bạn có thể sẽ nhận được từ chúng tôi bản tin hoặc các thông tin khác, đến mức độ bạn đã “Chọn”.

6. LIÊN HỆ
Lukhach Co., Ltd là bên chịu trách nhiệm cho việc giải quyết dữ liệu cá nhân. Lukhach Co., Ltd là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch quảng cáo trực tuyến Lữ Khách theo luật pháp Việt nam và có văn phòng công ty tại 17A/34 Hải triều, Huế, Việt nam và đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế số 3301390743.  
Nếu bạn có bất kỳ đề nghị hoặc bình luận nào về chính sách an toàn và bảo mật này, vui lòng gửi email đến: customer.service@lukhach24h.com
Bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng có quyền thay đổi cách thức thu thập, chuyển giao và giải quyết thông tin cá nhân và các thông tin tương tự khác khi chúng tôi thấy cần thiết. Vì vậy, mục An toàn và Bảo mật có thể thỉnh thoảng được chỉnh sửa để phản ánh những thay đổi mới nhất.