Thông tin Lễ hội đền Cống Yên

(Việc tổng hợp và sắp xếp các Hình ảnh được chụp bởi du khách đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính. Tuân thủ "Điều khoản" từ flickr.com )
  • Tour thăm huế 1 ngày

Thời gian: 12-13/1 âm lịch

Địa điểm: Đền Cống Yên, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đền Cống Yên thờ Đức Thánh Quảng Hồng có công đánh giặc Nguyên ở thế kỷ 13

Trong lễ hội diễn ra các phần như: Tế nam quan, tế nữ quan, hát ca trù, chọi chim, chọi gà

Đức Thánh Quảng Hồng sinh trưởng tại thôn Cống Yên, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, kinh thành Thăng Long nay là trại Cống Yên, thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Năm 1285 – 1288, giặc Nguyên cho Ô Mã Nhi đưa quân sang xâm lược nước ta. Đức Thánh Quảng Hồng đã có công giúp vua Trần Nhân Tông đánh đuổi giặc Nguyên giữ yên bờ cõi. Người được phong là Bản Cảnh Thành hoàng Quảng Hồng linh ứng Thượng đẳng Thần Đại Vương.

Sáng ngày 12/1 diễn ra lễ yết, sau đó là tổ chức các cuộc thi, các trò chơi và biểu diễn văn nghệ. Ngày hôm sau, 13/1 là ngày chính hội với khâu chuẩn bị duyệt lễ rước từ sáng sớm cùng các thanh niên trai làng cường tráng, tiếp theo là khai mạc lễ hội. Với màn dâng hương lễ thánh đọc thần phả của đền, sau đó hai đội tế lễ nam và tế lễ Nữ sẽ vào tế lễ với nhưng bước lên xuống nhịp nhàng cùng với nghi lễ long trọng, trang nghiêm. Tiếp sau là các trò chơi, múa hát có sự tham gia của dân làng trong vùng và các vùng lân cận kéo dài đến tận xế chiều.

Lễ hội đền Cống Yên diễn ra hàng năm và có sự tham gia đông đảo của dân chúng trong và ngoài vùng. Là một trong những lễ hội truyền thống của nhân dân trong 13 làng trại cổ thời Lý Nhân Tông.

.