Thông tin Hội Chàng Sơn

(Việc tổng hợp và sắp xếp các Hình ảnh được chụp bởi du khách đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính. Tuân thủ "Điều khoản" từ flickr.com )
  • Tour thăm huế 1 ngày

Thời gian cụ thể: 18-19 tháng 07 Âm lịch
Đặc điểm: Lễ rước bài vị Thủy thần, đấu vật, chọi gà, đánh đu, cờ tướng, tổ tôm, rối nước, hát ả đào, diễn chèo.
Đối tượng suy tôn: Thủy thần và ba vị thần có công đánh Thục: Tản Viên, Cao Sơn, Quí Minh.

.