Thông tin Hội làng Thổ Hà

(Việc tổng hợp và sắp xếp các Hình ảnh được chụp bởi du khách đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính. Tuân thủ "Điều khoản" từ flickr.com )
  • Tour thăm huế 1 ngày

Lễ hội làng Thổ Hà tổ chức vào ngày 20 - 22 tháng 1 âm lịch, đối tượng suy tôn là Thành Hoàng làng (Đào Trí Tiến (ông tổ nghề gốm làng Thổ Hà)). Hội làng gồm có lễ rước, tế lễ, hát trầu văn, bơi thuyền hát quan họ trên sông, đấu vật, cờ tướng, chọi gà, chèo thuyền bắt vịt, cầu lông, bóng bàn vào ban ngày, diễn tuồng ban đêm.

Làng có đoàn tuồng cổ và đoàn quan họ nổi tiếng trong vùng. Năm nào cũng tổ chức lễ hội nhưng ba năm một lần mới mở hội lớn có lễ rước, lễ rước là bò quay hay lợn quay đặt trên kiệu, thủ tục rước và tế lễ rất phức tạp. Năm 2010 làng sẽ tổ chức lễ hội lớn nhân dịp khánh thành việc trùng tu ngôi đình.

Làng Thổ Hà xưa kia là một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa có tiếng nhất của người Việt. Dấu vết của làng gốm còn lại là những mảng tường nhà, hàng rào, đường làng xây hoàn toàn bằng các phế phẩm gốm khiến làng mang dáng dấp một phế đô gốm.

Hội làng gồm có lễ rước, tế lễ, hát văn ban ngày, diễn tuồng ban đêm... trong một không khí lễ hội thực sự của những người nông dân chân chất.

.