Thông tin Lễ hội đền Lê Thành Phương

(Việc tổng hợp và sắp xếp các Hình ảnh được chụp bởi du khách đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính. Tuân thủ "Điều khoản" từ flickr.com )
  • Tour thăm huế 1 ngày

Danh nhân lịch sử Lê Thành Phương (1825-1887) quê làng Mỹ Phú, tổng Xuân Vinh, nay là xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên. Năm 1855, ông đỗ tú tài (dân gian thường gọi là ông Tú Phương), nhưng không ra làm quan mà về quê mở trường dạy học. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi, ông đã chiêu tập nghĩa quân dựng cờ chống thực dân Pháp xâm lược, lập căn cứ ở đèo Quán Cau. Người theo về rất đông và thanh thế của ông lan rộng ra cả khu vực Nam Trung Bộ. Ông được Vua Hàm Nghi phong làm "Thống soái quân vụ đại thần".

Ngày 14 tháng 2 năm 1887, nghĩa quân bị vây hãm, ông bị giặc Pháp bắt và giam tại nhà lao An Thổ. Ngày 20 tháng 2 cùng năm đó (nhằm ngày 28 tháng giêng), ông bị xử tử tại bến đò Cây Dừa thuộc xã An Dân huyện Tuy An. Ông là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước với câu nói còn lưu truyền: "Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục" (Thà chết chứ không chịu nhục).

Nhiều ca dao, truyền thuyết còn lưu truyền đến ngày nay để nhắc lại cuộc khởi nghĩa vang dội năm xưa. Người dân địa phương đã xây mộ và lập đền thờ ông tại quê nhà ở thôn Mỹ Phú, ngay dưới chân đèo Quán Cau lịch sử.

Ngày 27 tháng 9 năm 1996, Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) đã ra quyết định công nhận mộ và đền thờ của ông ở xã An Hiệp, huyện Tuy An là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ đó, hằng năm ngày giỗ ông đã được nâng cấp thành lễ và hội với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao.

Năm nay, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian như thi nấu cơm, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, nhảy ba chân... Ban đêm các địa phương trong huyện về dự hội đã biểu diễn nhiều tiết mục dân ca như hò đẩy thuyền, bài chòi, hò bá trạo...

.