Thông tin ATM ngân hàng Agribank tại tỉnh Khánh Hòa

.

Thông tin ATM ngân hàng Agribank tại tỉnh Khánh Hòa

.....Cam Lâm
NHNo Cam Lâm - QL1 Nghĩa Đông, TT Cam Đức 1 máy 24/24
PGD Suối Dầu - QL1A Đồng Cau, Suối Tân 1 máy 24/24
.....Diên Khánh
QL1A, TT Diên Khánh 1 máy 24/24
NHNo Diên Khánh - QL1 1 máy 24/24
.....Khánh Vĩnh
11 đường 2/8, Khánh Vĩnh 1 máy 24/24
.....Ninh Hòa
230 Trần Quý Cáp 1 máy 24/24
CN Điện - QL1A 1 máy 24/24
Thôn Phú Thọ 2, Ninh Diêm 1 máy 24/24
.....TP Nha Trang
Lô 6 khu A, Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang 1 máy 24/24
1 Biệt Thự 1 máy 24/24
106 Ngô Gia Tự, Nha Trang 1 máy 24/24
12C đường 2/4 Vĩnh Phước, Nha Trang 1 máy 24/24
161 Thống Nhất 1 máy 24/24
2 Hùng Vương, Nha Trang 2 máy 24/24
86 Trần Phú 1 máy 24/24
CTCP Thủy sản 584 - 584 Lê Hồng Phong 1 máy 24/24
Cty Muối - 108 đường 2/4 1 máy 24/24
ĐH Nha Trang, 1 Nguyễn Đình Chiểu 1 máy 24/24
Trường CĐSP, 1 Nguyễn Chánh 1 máy 24/24
.....TX Cam Ranh
237 QL1, Ba Ngòi 1 máy 24/24
Chung cư N6 đường 2/4, p. Cam Thuận 1 máy 24/24
Mỹ Ca 1 máy 24/24
QL1, p. Cam Phúc 1 máy 24/24
.....Vạn Ninh
389 Hùng Vương, TT Vạn Giã 1 máy 24/24
PGD số 1- Vạn Giã 1 máy 24/24

.