Khách sạn Asia
( Từ ngày 22/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Duy Tân
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Huong Hai Junk
Khuyến mãi mùa hè
Deluxe - Chương trình 2 ngày 1 đêm trên tàu Huong Hai ( Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 30/09/2015)

Thông tin ATM ngân hàng BIDV quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh

.

Thông tin ATM ngân hàng BIDV quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh

QUẬN GÒ VẤP

5
1

Số 140 Trưng Nữ Vương P.4 Q.Gò Vấp

1 6h-22h 6h-22h
2

Siêu thị văn hóa Văn Lang Số 1 Quang Trung P.10 Q.Gò Vấp

1 24/24 24/24
3

PGD Gò Vấp CN Bắc Sài Gòn Số 04-06 Nguyễn Oanh Q.Gò Vấp

1 24/24 24/24
4

Số 11/121 Lê Đức Thọ Q.Gò Vấp

1 24/24 24/24
5

Số 4-6 Nguyễn Oanh P.7 Q.Gò Vấp

1 24/24 24/24

.