Thông tin ATM Ngân Hàng TMCP Hàng Hải tại Hải Phòng

.

Thông tin ATM Ngân Hàng TMCP Hàng Hải tại Hải Phòng

Điểm đặt ATM Ngân Hàng TMCP Hàng Hải tại Hải Phòng


KHU VỰC QUẬN HỒNG BÀNG

Maritime Bank Hải Phòng

Số 9 Nguyễn Tri Phương, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
ĐT: (0313) 823 076 - Fax (0313) 823 607

Maritime Bank Hồng Bàng

Số 27C Điện Biên Phủ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
ĐT: (0313) 746 366 - Fax (0313) 746 479

Maritime Bank Phan Bội Châu

Số 60 Phan Bội Châu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
ĐT: (0313) 822 509 - Fax: (0313) 696 997

KHU VỰC QUẬN LÊ CHÂN

Maritime Bank An Dương

Số 234 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: (0313) 789 866 - Fax: (0313) 789 816

Maritime Bank Lê Chân

Số 341 Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: (0313) 956 376 - Fax: (0313) 956 677

Maritime Bank An Biên

Số 76 Phố Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: (0313) 631 866/631 886 - Fax: (0313) 631 826

KHU VỰC QUẬN NGÔ QUYỀN

Maritime Bank Ngô Quyền

Số 271 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: (0313) 567 882 - Fax: (0313) 567 863

Maritime Bank Lạch Tray

Số 215 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: (0313) 653 184 - Fax: (0313) 653 183

.