Thông tin Bến xe Gia Lâm

Phòng khách sạn 30/4 - 1/5

.

Thông tin Bến xe Gia Lâm

/Lukhach24H.com - Mạng trải nghiệm du lịch người Việt./

TT

Tuyến đường

Số chuyến

Giờ xe chạy

1

Hà Giang

4

3h00, 3h30, 4h00, 3h40

2

Tuyên Quang

12

6h đến 15h30, 60 phút / ch

3

Sơn Dưương

3

13h00, 12h00, 13h30

4

Kim Xuyên

1

10h

5

Chiêm Hoá

1

13h15

6

Yên Bái

4

9h, 10h, 11h30, 14h30

7

Thái Nguyên

32

6h đến 17h, 25phút/ ch

8

Cao Bằng

2

6h00, 7h

9

Lào Cai

2

4h, 7h30

10

Cẩm Phả

62

5h30 đến 17h50, 20ph/ch

11

Cầu Rào

75

5h40 đến 19h00, 20ph/ch

12

Sao Đỏ

12

7h đến 13h40, 60phút / ch

13

Hưng Yên

22

6h đến 17h30, 30 phút / ch

14

Ninh Giang

10

6h30 đến 16h30, 30ph/ch

15

Bến Trại

30

5h đến 17h00, 30phút /ch

16

Thái Bình

3

6h45, 14h20, 16h00

17

Thái Thụy

3

6h00, 11h30, 12h15

18

Quỳnh Côi

6

13h30, 15h00

19

Hưng Hà

7

8h30 đến 16h, 60ph/ch

20

Niệm Nghĩa(HP)

52

5h20 đến 18h00, 10ph/ch

21

Việt Trì

4

15h15, 8h30, 9h15, 13h30, 16h

22

Phú Thọ

4

12h30, 10h, 14h30, 13h45

23

Ẫm Thưượng

2

13h00, 7h10

24

Lập Thạch

4

7h15, 8h00, 9h00, 10h30

25

Quang Sơn

1

12h30

26

TP Lạng Sơn

10

6h20, 12h30

27

Bắc Giang

60

7h30 đến 18h00, 30 phút/ch

28

Bố hạ

22

từ 6h00 đến 17h00, 25ph/ch

29

Lục nam

10

9h00, 16h00

30

Chũ

42

6h00 đến 17h00, 15 phút/chuyến

31

Cầu Gồ

15

từ 6h00 đến 17h00, 25 ph/ch

32

Thanh Hà

25

từ 6h00 đến 16h30, 45 ph/ch

33

Cẩm Bình

2

8h30, 15h00

34

Phụ Dực

2

6h30, 13h30

35

Bình Liêu

3

10h00, 9h00, 12h30

36

Hải Hà

4

9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30

37

Minh Đức

5

13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

38

Móng Cái

10

từ 6h00 đến 18h00, 1tiếng/ch

39

Tam đảo

1

11h30

40

Sơn động

3

8h30, 16h00, 11h15

41

Vĩnh Bảo

6

8h00 đến 16h30, 30ph/ch

42

Kinh Môn

10

8h30 đến 17h00, 30ph/ch

43

Yên Lạc

1

14h00

44

Đông Hưng

3

9h00, 5h30, 9h30

45

Tạm Bạc

29

5h đến 17h00, 20 phút / ch

46

Bãi Cháy

40

6h đến 18h00, 20 phút / ch

30 Posts

.