Khách sạn Đà Nẵng Riverside
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Century Riverside
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Bến xe Trà Vinh

Địa điểm du lịch

Thành phố Trà Vinh 3.84 km

.

Thông tin Bến xe Trà Vinh

.