Khách sạn Century Riverside
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Lăng Cô Resort
Khuyến Mãi Hè
Deluxe Garden view ( Từ ngày 01/06/2015 đến ngày 31/08/2015)

Thông tin Cho Thuê Xe Du Lịch Minh Anh

.

Thông tin Cho Thuê Xe Du Lịch Minh Anh

.