Angsana Lăng Cô
Gói Khuyến Mãi bao gồm nhiều dịch vụ
Deluxe Room ( Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 22/12/2015)
Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Asia
( Từ ngày 22/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Công Ty CP Ngôi Sao Tương Lai

.

Thông tin Công Ty CP Ngôi Sao Tương Lai

.