Khách sạn Century Riverside
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Duy Tân
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Công Ty CP Ngôi Sao Tương Lai

.

Thông tin Công Ty CP Ngôi Sao Tương Lai

.