Khách sạn Đà Nẵng Riverside
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Furama Resort
Furama 3 Ngày 2 Đêm
Lưu trú Furama Resort với vé bay Vietjet Air! ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 28/08/2015)
Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Công Ty CP Ngôi Sao Tương Lai

.

Thông tin Công Ty CP Ngôi Sao Tương Lai

.