Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Pelican Halong Cruise
Khuyến mãi Hè
Pelican Deluxe - chương trình 2 ngày 1 đêm ( Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 30/09/2015)
Mangobay Resort
Ở 3 trả 2
Sup sea view " VERANDAH" - Double bed ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 30/06/2015)

Thông tin Công Ty CP TMDV Thành Công - Taxi Sông Nhuệ

.

Thông tin Công Ty CP TMDV Thành Công - Taxi Sông Nhuệ

.