Furama Resort
Furama 3 Ngày 2 Đêm
Lưu trú Furama Resort với vé bay Vietjet Air! ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 28/08/2015)
Mangobay Resort
Ở 3 trả 2
Sup sea view " VERANDAH" - Double bed ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 30/06/2015)
Khách sạn Century Riverside
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Công ty CP Xe Khách Đồng Phát

.

Thông tin Công ty CP Xe Khách Đồng Phát

.