Hương Giang Hotel Resort & Spa
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn VDB Nha Trang
Trọn gói mùa hè sôi động
03 ngày 02 đêm dành cho 02 khách ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 31/10/2015)
Amiana resort Nha trang
Khuyến mãi khách Việt
Deluxe ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 23/12/2015)

Thông tin Công ty CP Xe Khách Đồng Phát

.

Thông tin Công ty CP Xe Khách Đồng Phát

.