Khách sạn Đà Nẵng Riverside
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Mangobay Resort
Ở 3 trả 2
Sup sea view " VERANDAH" - Double bed ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 30/06/2015)
Khách sạn Novotel Nha Trang
Family Package
Standard Hướng Biển ( Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 20/12/2015)

Thông tin Công Ty TNHH TM Hương Lúa

.

Thông tin Công Ty TNHH TM Hương Lúa

.