Điểm du lịch Cửa khẩu Thanh Thủy

Phòng khách sạn 30/4 - 1/5

.

Giới thiệu về Cửa khẩu Thanh Thủy

/Lukhach24H.com - Mạng trải nghiệm du lịch người Việt./

Nằm cách trung tâm thị xã Hà Giang 23,5 km đây là cửa khẩu nối liền với cửa khẩu Thiên Bảo (Vân Nam - Trung Quốc) đây là điểm thu hút khách du lịch và là cửa ngõ thông thương với thị trường khách du lịch Trung Quốc, thị trường truyền thống rất lớn của du lịch Việt Nam và Hà Giang nói riêng.

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy được thành lập từ tháng 11 năm 2001 trên địa bàn hai xã Phương Tiến và Thanh Thủy nhằm khai thác những lợi thế địa lý của một cặp cửa khẩu gần thị xã Hà Giang và nằm trên quốc lộ 2 có sông Lô chảy qua.

30 Posts

Điểm đến khác gần đây

.