Khách sạn Sanouva Đà Nẵng
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Asia
( Từ ngày 22/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Midtown Huế
Khuyến mãi mùa hè 2015
Phòng hướng sông ( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Đại Lý Vé Máy Bay Jetstar ở tp HCM

.

Thông tin Đại Lý Vé Máy Bay Jetstar ở tp HCM

.