Hương Giang Hotel Resort & Spa
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Duy Tân
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Aroma Beach Resort Phan Thiết
Khuyến mãi Hè
Aroma Villages garden view ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 31/10/2015)

Thông tin Ga Diêu Trì

Chợ địa phương

Chợ Gò - Bình Định 3.36 km

Chợ tình Gò Trường Úc 3.5 km

Địa điểm du lịch

Di tích tháp Bình Lâm 5.39 km

Độc đáo kiến trúc Tháp Bánh Ít 5.42 km

Thăm Bảo tàng Quang Trung 7.92 km

.

Thông tin Ga Diêu Trì

.