Amiana resort Nha trang
Khuyến mãi khách Việt
Deluxe ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 23/12/2015)
Khách sạn Midtown Huế
Khuyến mãi mùa hè 2015
Phòng hướng sông ( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Duy Tân
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Ga Diêu Trì

Chợ địa phương

Chợ Gò - Bình Định 3.36 km

Chợ tình Gò Trường Úc 3.5 km

Địa điểm du lịch

Di tích tháp Bình Lâm 5.39 km

Độc đáo kiến trúc Tháp Bánh Ít 5.42 km

Thăm Bảo tàng Quang Trung 7.92 km

.

Thông tin Ga Diêu Trì

.