Thông tin Ga Diêu Trì

Chợ địa phương

Chợ Gò - Bình Định 3.36 km

Chợ tình Gò Trường Úc 3.5 km

Địa điểm du lịch

Di tích tháp Bình Lâm 5.39 km

Độc đáo kiến trúc Tháp Bánh Ít 5.42 km

Thăm Bảo tàng Quang Trung 7.92 km

.

Thông tin Ga Diêu Trì

.