Khách sạn Eldora Huế
Khuyến mãi hè 2015
Phòng cao cấp ( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Đà Nẵng Riverside
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Ga Long Khánh

Nhà hàng

Nhà Hàng Quyết Thắng 2.94 km

.

Thông tin Ga Long Khánh

.