Amiana resort Nha trang
Khuyến mãi khách Việt
Deluxe ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 23/12/2015)
Khách sạn Duy Tân
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
The Cliff Resort & Residences
Khuyến Mãi Tháng 5
Azul garden view ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 31/05/2015)

Thông tin Ga Phủ Lý

.

Thông tin Ga Phủ Lý

.