Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Duy Tân
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Eldora Huế
Khuyến mãi hè 2015
Phòng cao cấp ( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Ga Yên Trung

.

Thông tin Ga Yên Trung

.