Khách sạn Century Riverside
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn VDB Nha Trang
Trọn gói mùa hè sôi động
03 ngày 02 đêm dành cho 02 khách ( Từ ngày 03/05/2015 đến ngày 31/10/2015)
Khách sạn Bamboo Green Riverside
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Ga Yên Trung

.

Thông tin Ga Yên Trung

.