Khách sạn Number One

1 Công Xã Paris Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Đặt phòng:
  • Fax:

Đặt phòng trực tuyến xác nhận ngay

* Giá tốt nhất. Chúng tôi cam đoan.
( Dịch vụ đặt phòng Khách sạn Number One trực tuyến thanh toán xác nhận ngay được cung cấp bởi Lukhach Co., Ltd)

» Khách sạn - Resorts (4914)
»» Khách sạn business (2066)