ATM Ngan Hang EXIMBANK tai Can Tho


Nhung dieu can biet danh cho nguoi di du lich.


diem dat ATM Ngan Hang EXIMBANK tai Can Tho


diem dat dia chi

Best Carings Can Tho

110B Tran Van Kheo, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

CN Cai Khe

22 Tran Van Kheo, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

CN Can Tho (2)

8 Phan dinh Phung, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Cty CP may MeKo

Khu Cong nghiep Tra Noc, Q.Binh Thuy, Tp.Can Tho

Cty CP Vat tu Hau Giang

184 Tran Hung dao, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Cty LD SX Giay Da XK Tay do

Khu Cong nghiep Tra Noc, Q.Binh Thuy, Tp.Can Tho

Cty Nhiet dien Tra Noc

1 Le Hong Phong, Q.Binh Thuy, Tp.Can Tho

Cty Xang Dau Tay Nam Bo

21 Cach mang Thang 8, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

dien luc Can Tho

6 Nguyen Trai, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Khach san Golf Can Tho

2 Hai Ba Trung, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Khach san Hung Vuong

65 Hung Vuong, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

PGD An Phu

102 Mau Than, P.An Phu, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

PGD Cai Rang

409 Quoc lo 1A, Q.Cai Rang, Tp.Can Tho

Sieu thi CitiMart

51 Nguyen Trai, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Sieu thi Co.op Mart Can Tho

1 dai lo Hoa Binh, P.Tan An, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Tong Cty HK Mien Nam - San bay Tra Noc

179B Le Hong Phong, P.Tra An, Q.Binh Thuy, Tp.Can Tho

Tru so Cong an Phuong Hung Loi

310 duong 30-4, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Truong Chinh Tri

150A duong 3-2, Q.Ninh Kieu, Tp.Can Tho

Lien he ATM Ngan Hang EXIMBANK tai Can Tho

8 Phan Dinh Phung Quan Ninh Kieu, Can Tho

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089