Go Dong Da


Tai day nam 1789 quan Tay Son da dai pha va danh thang quan nha Thanh trong Tran Ngoc Hoi - Dong Da.


Go dong da la mot go nam ben duong pho Tay Son, phuong Quang Trung, quan dong da, thanh pho Ha Noi. Tai day nam 1789 quan Tay Son da dai pha va danh thang quan nha Thanh trong Tran Ngoc Hoi - dong da

dem 4 rang ngay 5 thang gieng nam Ky Dau (1789) tran danh cua quan Tay Son dien ra voi su tham gia cua nhan dan vung Khuong Thuong, do do doc Long (con co ten la dang Tien dong) chi huy. Tran nay diet tan don Khuong Thuong cua quan nha Thanh. Tuong nha Thanh la Sam Nghi dong phai treo co tu tu o nui oc (Loa Son) gan chua Boc bay gio. Tran danh da mo duong cho dai quan Tay Son tu Ngoc Hoi thua thang tien vao Thang Long.

Tap tin:Go Dong Da 2.JPG

Sau chien thang, vua Quang Trung cho thu nhat xac giac xep vao 12 cai ho rong, lap dat chon va dap cao thanh go goi la "Kinh nghe quan" (go to chon xac kinh ghe - 2 loai ca du ngoai bien) nham bieu duong chien cong cua quan va dan nuoc nha cung nhu de canh cao cac luc luong xam luoc.

Nha tho duong thoi Ngo Ngoc Du da lam bai tho Loa Son dieu co co cau:

Thanh Nam thap nhi kinh nghe quan
Chien dieu anh hung dai võ cong

Dich la:

Thanh nam xac giac muoi hai dong
Ngoi sang anh hung dai võ cong.

12 go nay nam giai rac tu lang Thinh Quang den lang Nam dong, tren cac go cay coi moc um tum nen co ten la dong da. Nam 1851, do mo duong mo cho, dao xe nhieu noi thay nhieu hai cot, lai cho thu vao mot ho cao len noi lien voi nui Xua, thanh go thu 13, tuc la go con lai hien nay. Con 12 go khac da bi phat di trong thoi gian nguoi Phap mo rong Ha Noi nam 1890.

Chien thang dong da cung voi Chien thang Ngoc Hoi - dam Muc duoi su chi huy cua Quang Trung da pha tan 20 van quan Thanh, giai phong thanh Thang Long (xem bai chinh: Nguyen Hue).

Tap tin:Go Dong Da 3.JPG

Nhan ky niem 200 nam chien thang Ngoc Hoi-dong da, nam 1989, Cong vien Van hoa dong da duoc thanh lap tren co so khu vuc Go dong da. day la cong trinh kien truc mang tinh lich su van hoa nham ghi nho cong on cua nguoi Anh hung ao vai Quang Trung - Nguyen Hue. Tong dien tich cua cong trinh 21.745 m2 duoc chia lam 2 khu vuc, gom khu vuc tuong dai, nha trung bay va khu vuc go.

Hang nam cu vao ngay mong 5 Tet nhan dan thuong to chuc hoi Go dong da de on lai nhung su kien lich su da dien ra tai noi day, dac biet co tuc ruoc rong lua da thanh le hoi truyen thong cua nguoi Ha Noi. Sau dam ruoc rong lua la le dang huong, le doc van, cuoc te dien ra o dinh Khuong Thuong, le cau sieu o chua dong Quang.

Ky niem 200 nam chien thang dong da, khu tuong dai Quang Trung va cong vien van hoa dong da da duoc xay dung tai khu dat ben canh go lich su nay, trong ra pho mang ten dang Tien dong, nguoi chi huy tran danh don Khuong Thuong va dong vai tro quan trong trong chien thang Ngoc Hoi - dong da.

Lien he Go Dong Da

Duong pho Tay Son Quan Dong Da, Ha Noi

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089