Dai su quan Lao


Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao la mot quoc gia co dat lien bao quanh tai vung Dong Nam A. Lao giap voi Myanma, Trung Quoc, Viet Nam, Campuchia va Thai Lan.


Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao (tieng Lao: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) la mot quoc gia co dat lien bao quanh tai vung dong Nam A. Lao giap gioi nuoc Myanma va Trung Quoc phia tay bac, Viet Nam o phia dong, Campuchia o phia nam, va Thai Lan o phia tay. Lao con duoc goi la "dat nuoc Trieu Voi" hay Van Tuong; ngon ngu cua nuoc nay la tieng Lao. Truoc day Lao con co ten la Ai Lao (chu Han: 哀牢), Lao Qua.

Lich su cua Lao truoc the ky 14 gan lien voi su thong tri cua vuong quoc Nam Chieu (南詔). Vao the ky 14, vua Pha Ngum (Fa Ngum) len ngoi doi ten nuoc thanh Lan Xang (Van Tuong). Trong nhieu the ki tiep theo, Lao nhieu lan phai chong cac cuoc xam luoc cua Mien dien va Xiem. den the ky 18, Thai Lan gianh quyen kiem soat tren mot so tieu vuong quoc con lai. Cac lanh tho nay nam trong pham vi anh huong cua Phap trong the ky 19 va bi sap nhap vao Lien bang dong Duong vao nam 1893. Trong The chien thu hai, Phap bi Nhat thay chan o dong Duong. Sau khi Nhat dau hang quan dong Minh, ngay 12 thang 10 nam 1945, Lao tuyen bo doc lap. dau nam 1946, Phap quay tro lai xam luoc Lao. Nam 1949 quoc gia nay nam duoi su lanh dao cua vua Sisavang Vong va mang ten Vuong quoc Lao. Thang 7 nam 1954, Phap ky Hiep uoc Geneve, cong nhan nen doc lap va toan ven lanh tho cua Lao.

Tu 1955 den 1975, Vuong quoc Lao ung ho manh me Hoa Ky trong cuoc chien chong lai suc banh truong cua phe Cong san tai dong Duong. Tinh trang bat on ve chinh tri tai Viet Nam cung da loi keo Lao vao cuoc Chien tranh dong Duong lan hai (Xem them Chien tranh bi mat) va la yeu to dan den noi chien Lao va mot vai cuoc dao chinh. Tu nam 1968 Bac Viet da goi cac don vi cua ho tham chien cung quan Pathet chong lai Quan doi Lao. Nam 1975 phong trao cong san Pathet Lao da lat do chinh quyen hoang toc, xu tu vua Savang Vatthana va nam quyen lanh dao dat nuoc nay. Ngay 2 thang 12 nam 1975, dai hoi dai bieu nhan dan toan quoc Lao quyet dinh xoa bo che do quan chu, thanh lap nuoc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao. Ngay nay cung duoc lay lam ngay quoc khanh cua Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao.

Lao la thanh vien Lien Hiep Quoc tu ngay 14 thang 12 nam 1955 (luu y:chinh phu Lao nay khong phai la luc luong Pathet ma la chinh phu Vuong quoc Lao). Quan he ngoai giao voi Bac Viet Nam cap dai su duoc thiet lap tu ngay 6 thang 9 nam 1962.

Nhung nam cuoi thap nien 1980, Lao thuc hien chinh sach noi long kiem soat kinh te. Nam 1997 quoc gia nay gia nhap Hiep hoi cac quoc gia dong Nam A. Hien nay quan he voi Viet Nam van la co ban trong chinh sach doi ngoai cua Lao.

Lao la mot quoc gia o dong Nam A khong giap voi bien. dia the dat Lao co nhieu nui non bao phu boi rung xanh; dinh cao nhat la Phou Bia cao 2.817 m. Dien tich con lai la binh nguyen va cao nguyen. Song Me Kong chay doc gan het bien gioi phia tay , giap gioi voi Thai Lan, trong khi do day Truong Son chay doc theo bien gioi phia dong giap voi Viet Nam.

Khi hau trong khu vuc la khi hau nhiet doi cua khu vuc gio mua voi hai mua rõ ret: mua mua va mua kho. Mua mua keo dai tu thang 5 den thang 11, tiep theo do la mua kho tu thang 12 den thang 4 nam sau.

Thu do va thanh pho lon nhat cua Lao la Vieng Chan, cac thanh pho lon khac la: Louang Phrabang, Savannakhet va Pakse.

Lao cung la quoc gia co nhieu loai dong vat qui hiem tren the gioi sinh song, noi bat nhat la ho, voi va bo tot khong lo. Rat nhieu loai dang dung truoc hiem hoa diet chung do nan san trom va pha rung.

Chinh dang duy nhat la dang Nhan dan Cach mang Lao (dNDCM Lao). Nguoi dung dau nha nuoc la Chu tich nuoc duoc Quoc hoi cu ra co nhiem ky 5 nam. Nguoi dung dau chinh phu la Thu tuong. Chinh phu duoc Chu tich nuoc de cu va Quoc hoi thong qua. duong loi chinh sach cua chinh phu do dang lanh dao thong qua 9 uy vien Bo Chinh tri va 49 uy vien Trung uong dang. Cac quyet sach quan trong cua chinh phu do Hoi dong bo truong bieu quyet thong qua.

Lao thong qua hien phap moi nam 1991. Trong nam sau do da dien ra bau cu Quoc hoi voi 85 dai bieu. Cac thanh vien quoc hoi duoc bau bang bo phieu kin. Quoc hoi do cuoc bau cu nam 1997 tang len thanh 99 dai bieu da thong qua cac dao luat moi mac du co quan hanh phap van giu quyen phat hanh cac sac lenh lien quan. Cuoc bau cu gan day nhat dien ra thang 2 nam 2002 voi 109 dai bieu.

Lao - mot trong so it cac nuoc cong san con lai - da bat dau do bo viec kiem soat tap trung hoa va tang cuong phat trien doanh nghiep tu nhan vao nam 1986. Ket qua tu mot xuat phat diem thap la rat an tuong. Ty le tang truong trung binh hang nam dat 7% trong cac nam 1988-2001 ngoai tru mot khoang thoi gian tut xuong do cuoc khung hoang tai chinh chau A bat dau nam 1997.

Mac du toc do tang truong cao nhung Lao van con la mot dat nuoc voi co so ha tang lac hau. Tai day da co tuyen duong sat noi thu do Vientiane (Lao) den khu vuc Noong Khai (Thai Lan), he thong duong bo mac du da duoc cai tao nhung van di lai kho khan, he thong lien lac vien thong trong nuoc va quoc te con gioi han, dien sinh hoat chi moi co o mot so khu vuc do thi.

San pham nong nghiep chiem khoang mot nua tong san pham quoc noi (GDP) va su dung 80% luc luong lao dong. Nen kinh te van tiep tuc nhan duoc su tro giup cua Quy tien te quoc te (IMF) va cac nguon quoc te khac cung nhu tu dau tu nuoc ngoai trong che bien san pham nong nghiep va khai khoang.

Nen van hoa Lao chiu anh huong nang cua Phat giao Thuong toa bo. Su anh huong nay duoc phan anh trong ngon ngu va nghe thuat, van hoc va nghe thuat bieu dien cua Lao.

Du lich Lao duoc chia lam 7 vung chinh: Vientiane, Xiengkhoang, Luang Phabang, Thakhek, Savanakhet, Pakse va Champasak. Cac diem du lich trong 7 vung nay la :

o Vientiane co mot ngoi chua Viet ten Bang Long, kha nguy nga. Tu cho sang tren dai lo Lan Xang, da thay sung sung dai Anou Savary (dai chien si vo danh), sau 1975 duoc doi ten thanh Khai Hoan Mon ( Patu Xay ), toa lac giua bung binh gioi ranh pho Vientiane va khu vuc That Luang. dai Anou Savary duoc tao dung tu 1958, phan duoi va ngoai mo phong theo dai Arc de Triumphe tai Paris, phan tren va trong gom nhung net kien truc, phu dieu dac thu Lao. dung tren tang cao nhat cua Anou Savary ta co the thay toan dien canh quan Vientiane.

Con duong huyet mach o Vientiane la duong Si Muong-Samsenthay, sam uat tru phu, dau an kien truc con lai cua thuc dan Phap chay xuyen suot tu khu That Khao len trung tam O-dienSengLao, ra den vung Si Khay – Wattay, roi bong dung ngung lai, nhuong cho kien truc co truyen Lao: Nha san.

Vientiane nam thoai thoai ven song Mekong. Ben kia bo la tinh NongKhai (Thai Lan). Khuc song nay, nam 1994 chinh phu Uc da tai tro xay chiec Cau Huu Nghi Lao-Thai (Lao-Thai Friendship Bridge) dai 1240m. Chinh nho chiec cau nay ma da ra mo ra huong phat trien moi cho du lich 2 nuoc, ket noi hanh lang dong – Tay va mo ra su phat trien cho nganh du lich cua ca 3 nuoc dong Duong.

Bo song Vientiane chua duoc khai thac dung muc, chu yeu moi o mat hang an, quan coc. Quan coc ven bo song Vientiane rat da dang ve thuc pham, voi nhieu mon an ngon va la mieng.

Lien he Dai su quan Lao

22 Tran Binh Trong Sai Gon: 93 Pasteur, Q.1 Ha Noi

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089