Khách sạn Bamboo Green Riverside
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Midtown Huế
Khuyến mãi mùa hè 2015
Phòng hướng sông ( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn New Star
( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Nhà hàng Hoàng Lan Đào Duy Từ

Nhà hàng

Nhà hàng Thanh Hóa 0.33 km

Nhà hàng Sông Đà 0.44 km

Nhà hàng Phù Đổng 0.66 km

Nhà hàng Mai Sâm 0.8 km

Nhà hàng Hoàng Long 1 km

Nhà hàng Thủy Sản 1.25 km

Nhà hàng Polite 1.3 km

Địa điểm du lịch

Thành phố Thanh Hoá 0.58 km

.

Thông tin Nhà hàng Hoàng Lan Đào Duy Từ

.